среда, 21 июля 2010 г.

Реферати і різні корисні матеріали

Розумію, що це не дуже доречне місце, але все-таки… За 5 років навчання у мене назбиралося трохи робіт і матеріалів (реферати, підручники, звітні документи практик, курсові, дипломна, магістерська робота). Викладу їх назви… Якщо комусь треба звертайтеся – домовимося! Гарантую, ціни символічні! Мій emeil – sorusnomad@gmail.com (у листі вкажіть, що саме Вам потрібно).

Демократична партія США (реферат)
Вступ…………………………………………………………………………………………..3
1. Історія партії……………………………………………………………………………4
2. Сучасний стан партії………………………………………………………………….6
3. Ідеологія………………………………………………………………………………..11
4. Структура……………………………………………………………………………….14
5. Участь партії у виборах……………………………………………………………17
Висновки……………………………………………………………………………………….19
Список використаних джерел…………………………………………………………20

Канада:Етнополітична характеристика (реферат)
ВСТУП …............................................................................................................... 3
1. Етнічний склад населення Канади ............................................................... 5
1.1. Історія заселення. Англійський і британський фактори ……….. 5
1.2. Етнічна «мозаїка» Канади ….................................................................. 8
2. Нормативно-правове регулювання міжетнічних відносин. Етнополітика Канади ... 12
2.1. Концепція культурного плюралізму …................................................ 12
3. Квебекська проблема …............................................................................ 17
Висновки …….................................................................................................. 20
Список використаної літератури та джерела …........................................ 21

Проект України - погляд М.Куліша (реферат)
Вступ ………………………………………………………………………………………… 3
1. Життєвий шлях Пантелеймона Куліша ………………….. 4
2. Політичне бачення українського майбутнього: еволюція до невизначеності …………………………………………………………………. 8
Висновки ………………………………………………………………………………………. 14
Список використаної літератури та джерела ……………………. 15

Формування індивідуального навчального плану студента
(проект) – 21 ст…

Французька революція кінця XVIII століття
( план-конспект уроку з Всесвітньої Історії )

«Іспанія у повоєнні роки»
( план-конспект уроку з Всесвітньої Історії )

«Німеччина. Доба революції та Ваймарської Республіки. Нацистська диктатура»
( план-конспект уроку з Всесвітньої Історії )

«Нормативно-правова база Європейського Союзу. Умови вступу до ЄС»
( план-конспект уроку з факультативного курсу «Європейські студії» )

«Як громадяни беруть участь в житті суспільства»
( план-конспект уроку з факультативного курсу «Ми – громадяни України» )

«Як громадяни можуть бути активними»
( план-конспект уроку з факультативного курсу «Ми – громадяни України» )

«Як зробити найкращий вибір»
( план-конспект уроку з факультативного курсу «Ми – громадяни України» )

ПЛАН-КОНСПЕКТ
академічної лекції з курсу Історія зарубіжних політичних вчень
на тему «Ліберальна думка Великобританії у XIX ст.»

ПЛАН – КОНСПЕКТ
семінарського заняття на тему: «Північноамериканська політична думка XVIII – XIX століття»

ПЛАН – КОНСПЕКТ
семінарського заняття на тему: «Політичні вчення періоду класичної німецької філософії»

Погляди І.Канта (реферат)
Вступ
1.Передумови формування світогляду І.Канта
2. Апріорізм та агностицизм в філософський системі І. Канта.
3. Категоричний імператив і вчення про правову державу.
Висновки
Список використаної літератури та джерела

Погляди Ніколо Макіавеллі (реферат)
(на основі праць «Государ» і «Міркування про останню декаду Тіта Лівія»)
ВСТУП……………………………………………………………………………………. 3
1. Філософія історії…………………………………………………………………. 4
2. Доля і відвага………………………………………………………………………… 5
3. Політика і релігія…………………………………………………………………… 6
4. Політика і мораль…………………………………………………………………….. 8
5. Державний інтерес…………………………………………………………………… 9
Висновки……………………………………………………………………………………….. 11
Список використаних джерел……………………………………………………….. 12

Політичний імідж В.В. Путіна (доповідь)

Нагірний Карабах: війна буде…
(політичний прогноз)

Порівняльна характеристика тоталітарних режимів у СРСР та гітлерівській Німеччині
( есе )


Ядерний тероризм ( реферат )
Всуп
1. Особливості ядерної злочинності, її соціальні загрози
2. Засоби міжнародної правової та технічної протидії ядерному тероризму
3. Завдання та стан сучасного ядерного законодавства України
Висновки
Список використаних джерел

Релігія у системі культури (реферат)
1. Релігія – фундаментальний елемент культури, її звязок зі сферою духовної культури
2. Релігія і мистецтво. Релігія і наука
Висновки
Список використаної літератури

Політичні технології – створення газети (готовий варіант газети)

Глобалізація і економіка (реферат)
ВСТУП ………………………………………………………………………………….. 3
1. Сутність глобалізації. Глобалізація як вища стадія інтернаціоналізації сітової економіки. Ознаки глобалізації. …………………………………………….. 5
2. Рівні глобалізації. ………………………………………………………………………… 10
3. Позитивні і негативні наслідки глобалізації. ……………………………………… 11
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………… 16
Список використаних джерел …………………………………………………………….. 18

Державний контроль: поняття і роль у державному управлінні (реферат)
Вступ ……………………………………………………………………. 3
1. Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи. Система державного контролю ………………………………………………… 4
2. Загальні принципи управління та контролю ……………………………….. 7
Висновки …………………………………………………………………………………. 11
Список використаних джерел та література …………………………………… 12

Європейська конвенція з прав людини (презентація PowerPoint)

Криза ліберальних уявлень (презентація PowerPoint)

СТВОРЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ (презентація PowerPoint)

Паризький клуб кредиторів (реферативна доповідь)

Гендерні квоти (реферативна доповідь)

ЮНЕСКО (реферативна доповідь)

Еріх Фромм: «Втеча від свободи». «Людина для себе» (аналітична доповідь)
Вступ ……………………………………………………………………………………… 3
1. Короткий екскурс в історію …………………………………………………………… 4
2. Індивідуум, його особливості і подвійний характер свободи ………… 7
3. Два аспекти свободи у житті сучасної людини ……………………………………. 9
4. Свобода і сучасна демократична система ……………………………………… 12
Висновки …………………………………………………………………………………… 16
Додаток. Вибрані цитати з праць «Втеча від свободи» і «Людина для себе».

Самоврядні традиції української ментальності
(аналітична доповідь)
Вступ ………………………………………………………………………….. 3
1. Український національний характер …………………………………….. 3
2. Характерологічні риси українського народу ……………………… 5
Висновки ……………………………………………………………………….. 7

Первісні форми релігійних вірувань (реферат)
Вступ
1. Теорії походження релігійних вірувань
2. Форми первісних релігій:
а) анімізм;
б) фетишизм;
в) тотемізм;
г) шаманізм;
д) магія;
е) табу.
Висновки
Список використаних джерел

Тоталітаризм, як феномен
(курсова робота)
ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. Поняття тоталітаризму ……………………………………………………….. 6
РОЗДІЛ 2. Ознаки тоталітарних режимів ………………………………………….. 13
РОЗДІЛ 3. Види тоталітаризму ……………………………………………………………… 25
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………….. 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………. 33

Етичний компонент політичних процесів у сучасному демократичному суспільстві (курсова робота)
ВСТУП …………………………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. Стан політичної етики в Україні у перші роки незалежності ……… 7
РОЗДІЛ 2. Етичний компонент політичних процесів у сучасному українському суспільстві………………………………….. 12
ВИСНОВКИ ……………………………………………………. 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………………. 31

Реалізація принципів демократії у політичній системі Туркменістану( реферативна доповідь)

Проблема політичного лідерства в Туркменістані на прикладі Туркменбаші Сапармурата Ніязова (реферат)
ВСТУП…………………………………………………………………………...3
Розділ I. Теоретико-методологічні проблеми дослідження лідерства
а). Основні трактування політичного лідерства……………………………….4
б). Сутність політичного лідерства, як інституту влади………………………8
в). Функції політичного лідерства……………………………………………...9
г). Способи рекрутування політичного лідерства…………………………….10
д). Концептуальні підходи до дослідження політичного лідерства (інституційний, структурно-функціональний, конфліктологічний, теорії ролей)………………………………………………………………….…………11
е). Характеристика джерельної бази дослідження……………………………12

Розділ ІІ. Основні особливості формування інституту лідерства у Туркменістані
а). Вплив процесу становлення політичної системи на інституціоналізацію політичного лідерства…………………………………………………………...13
б). Розвиток політичного лідерства в контексті виборчого законодавства….14
в). Позаінституційні чинники формування політичного лідерства……….....15

Розділ ІІІ. Специфіка загально національного та партійного лідерства у Туркменістані
а). Процес обрання партійного лідера………………………………………….17
б). Процес обрання загальнонаціонального лідера…………………………....17
в). Лідерство в партії на передодні та під час виборчої компанії…………….18

Розділ IV. Сапармурат Ніязов – політичний лідер Туркменістану
а). Життєвий шлях……………………………………………………………….19
б). Спосіб рекрутування , що використовувався при його вході у політичне життя суспільства………………………………………………………………..23
в). Особливості поведінки Туркменбаші під час проведення передвиборчої компанії…………………………………………………………………………..24
г). Діяльність Туркменбаші у партійній організації…………………………..24
д). Позиції та діяльність у загальнонаціональному масштабі………………..25
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..30
Список використаних джерел…………………………………………………...31

Особливості посткомуністичних трансформаційних процесів у Туркменістані
(аналітична реферативна доповідь)
Вступ
1. Причини та передумови трансформації
2. Межі та особливості переходу
3. Зовнішній фактор у трансформаційних процесах
4. Результати та можливості «відкату»
Висновки
Список використаної літератури та джерела

Сапармурат Ніязов (Туркменбаші) – політичний лідер Туркменістану (реферат)
ВСТУП ………………………………………………………………………….. 3
1. Макрорівень політичного лідерства С.Ніязова …………………………….. 4
2. Особистісні характеристики Туркменбаші (мікрорівень) …………. 8
3. Я-Концепція С.Ніязова ………………………………………………………………. 14
Висновки ……………………………………………………………………………………. 16
Список використаних джерел ……………………………………………………………. 17


ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО (дипломна робота)
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО: ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ В ХХ СТОЛІТТІ

РОЗДІЛ 2 НОВІТНЄ ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО – СПРОБА КОНСТРУЮВАННЯ НОВОЇ НАЦІЇ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 3 РУСИНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ І УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
(Магістерська робота)
ВСТУП ……………………………………………………………………. 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ ……………………………………………..……… 11
1.1. Теоретичні підходи до розуміння сутності
європейської інтеграції…………………………………..……. . 11
1.2. Аналіз джерельної бази дослідження…………….……… 25

РОЗДІЛ 2 ВИМІРИ ТА КОМПОНЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ ………………….……………. 31
2.1. Основні напрямки інтеграційного процесу в
Україні: регіональні аспекти ……………………….…………. 32
2.2. Транскордонне співробітництво в умовах
інтеграційних процесів України …………………………… 41
2.3. Стан та проблеми розвитку єврорегіонів на
території України …………………………………………….… 53

РОЗДІЛ 3 ФОРМИ УЧАСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ……………….……... 70
3.1. Європейська політика сусідства та участь у ній Чернівецьк ній Чернівецької області …………………….…...……………… 70
3.2. Єврорегіон «Верхній Прут» у розвитку євроінтеграційних
процесів Чернівецької області…………………………………. 82
ВИСНОВКИ ………………………………………………………...……….. 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………….…...... 107
ДОДАТКИ ……………………………………………………………...……. 126


*/*/*/*/*/*/*/*/**/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
Педагогічна Практика: спеціальність політологія 4 курс (пакет документів)
Плани-конспекти уроків (Всесвітня Історія, Європейські студії, Ми – громадяни України)
Аналіз споріднених дисциплін
Протоколи обговорення уроків
Характеристика класу і учня
Сценарій виховного заходу
Щоденник практики
Звіт практики

Асистентська та науково-дослідна практика (політологія 5 курс, магістратура) – пакет документів

Конспекти, протоколи, звіти, характеристики, щоденник… (все що треба коротше!)

Книжки і посібники в електронному варіанті:

Конспект лекцій по державному управлінні

Інтелектуальна власність (конспект лекцій)

Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. Учебник. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2002. – 472 с.

К.С. Гаджиев. ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ НАУКУ. Издание второе, переработанное и дополненное Москва "Логос" 1999.

Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів: ІРД НАН
України, 2003. – 222 с.

Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво:
Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – 395 с.

Бєлєнький П.Ю., Мікула Н.А., Матвєєв Є.Е. Конкурентність на
транскордонних ринках. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН
України, 2005. – 214 с.

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. Учебник. Москва "Логос" 2000.

Георгий Почепцов. Паблик рилейшнз для профессионалов

Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний .посібник – Вид. 2-ге доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.

Баранов, Н.А.Современная демократия: эволюционный подход / Н.А. Баранов; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2007. – 208 с.
Симонов К.В.Политический анализ: Учебное пособие. М.: Логос, 2002 - 152 с.

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии:. Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 559 с.

Ушакова Н.А. Международное право: Учебник. – М: Юрист, 2000. – 304 с.

Е. Малкин, Е. Сучков. ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХТЕХНОЛОГИЙ

История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Под общей редакцией члена-корреспондента РАН В. С. Нерсесянца. М., 1996.

Нагадую свій emeil – sorusnomad@gmail.com

суббота, 17 июля 2010 г.

Остров Ломбок

Ломбок (Lombok) - остров, расположенный к востоку от острова Бали (с Бали до Ломбока можно долететь за 20 мин или доплыть за 2 часа на экспресс-катере. Можно долететь до Ломбока и напрямую из Сингапура, Сурабайи и Джакарты). Название свое остров получил из-за специфической формы, напоминающий жгучий перец, в огромных количествах произрастающий на этом острове (lombok – на индонезийском языке – название перца). У острова есть свой уникальный шарм, недаром говорят «Вы можете увидеть Бали на острове Ломбок, но не наоборот».


Площадь острова - 5435 кв.км. Протяженность с юго-востока на северо-запад составляет около 80 км. Население – более 3 млн. человек. Подавляющее большинство жителей – представители этнической группы сасак, также на острове живут китайцы, арабы и индусы. Язык - индонезийский, балийский, английский. Денежной единицей является индонезийская рупия. Валюта очень неустойчивая и «слабая», так что, менять много не надо! Тем более, практически везде принимают ведущие международные кредитные карточки.
Основной религией для островитян считается ислам в наименее ортодоксальной его форме, вобравший отчасти в себя некоторые анимистские черты, есть также христиане, и, естественно, последователи местной религии «ислам вету телу» (буквально — трёхразовый ислам) - хиндударма – представляющей собой сочетание индуизма, ислама и язычества. В некоторых местностях сохраняются пережитки туземного культа «сасак бода», сочетающего анимистическую основу с элементами индуизма.
В конце 90-х — начале 2000-х годов на Ломбоке произошла серия массовых столкновений на этнорелигиозной почве, в результате которых несколько десятков тысяч балийцев были вынуждены покинуть остров. В последние годы обстановка стала более спокойной, благодаря чему многие балийские семьи возвращаются обратно.
Административно Ломбок относится к провинции Западные Малые Зондские острова (индон. Nusa Tenggara Barat). Территория острова делится на четыре округа (кабупатена).
Немножко истории…
Первые сведения о существовании централизованных государственных образований на территории Ломбока относятся к IX веку. Практически изначально местные княжества попали под сильное культурное и политическое влияние более мощных и развитых балийских княжеств, а с XI века — в их полное подчинение.
Независимости от балийцев удалось добиться государству Селапаранг (XIII-XVIII века), правители которого распространили свою власть не только на всю территорию Лобмока, но и на большую часть Сумбавы. В 1357 году Селапаранг подвергся масштабному военному вторжению со стороны яванского государства Маджапахит, однако последовавшая вассальная зависимость от него была кратковременной.
В 1667-1668 годах произошли столкновения ломбокцев с отрядами голландских колонизаторов, начавшими в этот период осваивать Малые Зондские острова. Закрепиться на Ломбоке голландцам не удалось, однако Сумбаву войска Селапаранга не удержали. Ослаблением султаната воспользовалось балийское княжество Каранг Асем, которое, при опоре на некоторых местных удельных правителей с 1672 года предприняло серию завоевательных походов против Селапаранга и в 1740 году полностью аннексировало его.
В конце XIX века сасаки, стремясь к освобождению от балийского господства, обратились за помощью к нидерландской колониальной администрации, контролировавшей к тому времени большую часть территории современной Индонезии. Изгнав балийцев с Ломбока в 1894 году, голландцы незамедлительно присоединили остров к своим ост-индским владениям.
В 1942 году Ломбок, как и вся территория Нидерландской Ост-Индии, был занят вооруженными силами Японии. Вскоре после провозглашения независимости Индонезии 17 августа 1945 года и капитуляции оккупационных японских сил голландцы восстановили контроль над островом, однако индонезийско-нидерландское соглашение 1949 года зафиксировало индонезийский суверенитет над его территорией.
Пейзажи Ломбока удивительно живописны и разнообразны: от мелкозернистых песчаных пляжей до высоких горных вершин, от сухих степей до влажных тропических джунглей и чащ. Местные жители поклоняются вулкану Ринджани, это одна из 4 самых высоких гор Индонезии. Гунунг Ринджани – вулканический конус с кратерным озером посередине, высота которой составляет 3726 метров над уровнем моря. Можно совершить восхождение на вулкан в сопровождении опытных проводников и увидеть с вершины северное побережье Ломбока и Яванское море, а если повезет – то и расположенный далеко к северу остров Сулавеси. Здесь же Вы сможете увидеть две традиционные деревни, разместившиеся прямо на склонах Ринджани: Сембалун Лаванг и Байан.

В этой же части острова находится 17-метровый водопад Отакокок, окруженный роскошными зарослями, которые делают эту местность еще живописнее. Считается, что вода Отакокока обладает лечебными свойствами.

Несомненно, на Ломбоке надо посетить:
1. Матарам - столица области (находится на западном побережье острова). Появилась в начале XVIII столетия и была местом жительства наследного принца королевства, основанного выходцами из Карангасема, находящегося в южной части Бали. Здесь действуют три известных рынка: Майура, Линсгар и Света.
2. Пура Меру - самый большой балийский храм Ломбока, посвященный Индусской троице Шива, Брахма и Вишу. Он был построен в 1720 году Анаком Агунгой Карангом и имеет три внутренних дворика.
3. Королевский сад Нармада - расположен в 11 километрах к востоку от Матарамы, был построен в 1727 году одновременно как сад удовольствий, так и место, чтобы поклоняться Шиве.

4. Пляж Кута - каждый год, в 19-ый день десятого месяца лунного календаря, когда рыба Нуаль показывается на поверхности моря, пляж становится местом больших празднеств.

5. Гили Эр, Гили Мено, Гили Траванган - Гили в переводе означает остров. Эти три сгруппированных вместе острова Инднезии находятся неподалеку от северо-западного побережья острова. Вокруг них в прозрачной воде изобилуют коралловые сады. Гили Эр - самый близкий из островов, до него можно добраться за 10 - 15 минут лодкой от гавани Бангсал (около Памнага). Кстати, тут (возле этих островков) находится более чем 15 различных дайвинг - мест. К примеру:
The Magnet (Выступ в открытом море возвышается на 2 м над водой и доходит до глубины 80 м. Большие рыбы!!! Стаи макрели, барракуд, тунцов. Здесь же black tips, серые рифовые акулы, а также, если повезёт, можно встретить рыбу-молот)
The Skull (Этот подводный шпиль возвышается с глубины 40 м и весь покрыт мягкими кораллами. Здесь тоже очень много большой рыбы: white tips, black tips, макрель, большие рифовые акулы, много скатов и тунцов)
The Cathedral (Ещё один выступ-шпиль, который уходит на глубину 50 м. Можно встретить акул, тунца, макрель и стаи барракуд. На глубине 40 м обнаружена большая пещера. Только для продвинутых дайверов)
Туристическая инфраструктура в основном сосредоточена на юго-западном побережье острова, в районе пляжа Сенгиги. Здесь расположено большинство отелей города, в том числе и известных туристических цепочек (Sheraton, Four Seasons, Le Meridien, Novotel).
На острове весьма распространен такой тип отеля как отель-бутик - совершенно изолированное жилье, как раз для тех, кто хочет насладиться обществом друг друга. Или виллы, в которых отдельный выход на пляж, в бассейн, собственная прислуга. В целом же, уровень отелей очень высокий, вполне сопоставимый с Бали, а цены несколько ниже.
Ломбоку в значительной степени удалось избежать грубого влияния Запада, а его многоязычное население продолжает вести свой традиционно неторопливый образ жизни. Уровень развития туристической и торговой инфраструктуры на Ломбоке еще невысок. В настоящее время единственный аэропорт острова — Селапаранг, расположенный в 3 км от города Матарам, обслуживает внутрииндонезийские рейсы и несколько зарубежных (сингапурские, филиппинские компании). С учетом растущего притока иностранных туристов начато строительство международного терминала. Основные порты — Лембар на западном побережье и Лабуан Ломбок на восточном. Из этих пунктов осуществляется паромное сообщение с Бали и Сумбавой (соответственно, порты Паданг Бэй и Пото Тано).
На острове активно ведётся дорожное строительство, быстрыми темпами расширяется транспортный парк. Традиционные ломбокские двухколёсные конные повозки чидо́мо в сельской местности по-прежнему используются как повседневное транспортное средство, однако в туристических районах приносят значительно большую прибыль как средство увеселительных прогулок.

Население острова занимается в основном сельским хозяйством и рыбной ловлей; на острове есть текстильная промышленность. В некоторых деревушках можно увидеть, как женщины в традиционных одеяниях ткут яркою ткань на деревянных ручных ткацких станках. Посетителям могут показать весь процесс, но, к сожалению, кажется, что ткачи устали от огромного числа туристов. Некоторые прекрасные работы ткачей можно купить.Правительство пытается стимулировать развитие традиционных ремесел острова, из которых наиболее известны керамические изделия Пенуджака, ткани с золотой и серебряной нитью городка Сукарара.
Климат о. Ломбок более сухой, чем на Бали (экваториально-муссонный). Влажный сезон длится с ноября по март. Ломбок находится в переходной природной зоне. Растительный и животный мир наглядно подтверждает данный факт. Кроме того, несмотря на небольшую площадь этого участка суши, существенно разнятся пейзажи его северной и южной частей. Более жаркий юг – территория саванны, на севере, наоборот, местность лесистая. Основная причина тому – океанская впадина, разграничивающая не только эти курортные территории, но в целом Азию и Австралинезию (речь о линия Уоллеса). На о. Ломбок меньше влаги и больше тепла, причем с годами разница становится все ощутимее. Температура 26 °С до 28 °С – средняя для данного района. Однако длительность засушливых сезонов увеличивается, а потому постепенно меняется не только облик острова, но даже рацион питания его жителей. Все чаще традиционный для востока рис уступает здесь месть кукурузе и крупе из крахмала пальм – саго.
Для рельефа Ломбока характерен весьма резкий подъем в направлении с юга на север. В северо-восточной, наиболее гористой части, находится его высшая точка — уже упоминаемый нами вулкан Ринджани. Южная часть острова представляет собой в основном известняковое плато, местами холмистое (до 716 м над уровнем моря).
Остров достаточно богат полезными ископаемыми, прежде всего, рудами различных металлов. К настоящему времени разведаны месторождения олова, свинца, железа, марганца, цинка, серебра и золота.
Максимальное количество туристов наблюдается в периоды рождественских и новогодних праздников, а также в течение зимнего сезона.
P.S. Именно на острове Ломбок находится знаменитая бухта, где снималась реклама Баунти.
Видео остров Ломбок:

У вас есть больше информации об острове Ломбок? Поделитесь с нами!

пятница, 16 июля 2010 г.