среда, 21 июля 2010 г.

Реферати і різні корисні матеріали

Розумію, що це не дуже доречне місце, але все-таки… За 5 років навчання у мене назбиралося трохи робіт і матеріалів (реферати, підручники, звітні документи практик, курсові, дипломна, магістерська робота). Викладу їх назви… Якщо комусь треба звертайтеся – домовимося! Гарантую, ціни символічні! Мій emeil – sorusnomad@gmail.com (у листі вкажіть, що саме Вам потрібно).

Демократична партія США (реферат)
Вступ…………………………………………………………………………………………..3
1. Історія партії……………………………………………………………………………4
2. Сучасний стан партії………………………………………………………………….6
3. Ідеологія………………………………………………………………………………..11
4. Структура……………………………………………………………………………….14
5. Участь партії у виборах……………………………………………………………17
Висновки……………………………………………………………………………………….19
Список використаних джерел…………………………………………………………20

Канада:Етнополітична характеристика (реферат)
ВСТУП …............................................................................................................... 3
1. Етнічний склад населення Канади ............................................................... 5
1.1. Історія заселення. Англійський і британський фактори ……….. 5
1.2. Етнічна «мозаїка» Канади ….................................................................. 8
2. Нормативно-правове регулювання міжетнічних відносин. Етнополітика Канади ... 12
2.1. Концепція культурного плюралізму …................................................ 12
3. Квебекська проблема …............................................................................ 17
Висновки …….................................................................................................. 20
Список використаної літератури та джерела …........................................ 21

Проект України - погляд М.Куліша (реферат)
Вступ ………………………………………………………………………………………… 3
1. Життєвий шлях Пантелеймона Куліша ………………….. 4
2. Політичне бачення українського майбутнього: еволюція до невизначеності …………………………………………………………………. 8
Висновки ………………………………………………………………………………………. 14
Список використаної літератури та джерела ……………………. 15

Формування індивідуального навчального плану студента
(проект) – 21 ст…

Французька революція кінця XVIII століття
( план-конспект уроку з Всесвітньої Історії )

«Іспанія у повоєнні роки»
( план-конспект уроку з Всесвітньої Історії )

«Німеччина. Доба революції та Ваймарської Республіки. Нацистська диктатура»
( план-конспект уроку з Всесвітньої Історії )

«Нормативно-правова база Європейського Союзу. Умови вступу до ЄС»
( план-конспект уроку з факультативного курсу «Європейські студії» )

«Як громадяни беруть участь в житті суспільства»
( план-конспект уроку з факультативного курсу «Ми – громадяни України» )

«Як громадяни можуть бути активними»
( план-конспект уроку з факультативного курсу «Ми – громадяни України» )

«Як зробити найкращий вибір»
( план-конспект уроку з факультативного курсу «Ми – громадяни України» )

ПЛАН-КОНСПЕКТ
академічної лекції з курсу Історія зарубіжних політичних вчень
на тему «Ліберальна думка Великобританії у XIX ст.»

ПЛАН – КОНСПЕКТ
семінарського заняття на тему: «Північноамериканська політична думка XVIII – XIX століття»

ПЛАН – КОНСПЕКТ
семінарського заняття на тему: «Політичні вчення періоду класичної німецької філософії»

Погляди І.Канта (реферат)
Вступ
1.Передумови формування світогляду І.Канта
2. Апріорізм та агностицизм в філософський системі І. Канта.
3. Категоричний імператив і вчення про правову державу.
Висновки
Список використаної літератури та джерела

Погляди Ніколо Макіавеллі (реферат)
(на основі праць «Государ» і «Міркування про останню декаду Тіта Лівія»)
ВСТУП……………………………………………………………………………………. 3
1. Філософія історії…………………………………………………………………. 4
2. Доля і відвага………………………………………………………………………… 5
3. Політика і релігія…………………………………………………………………… 6
4. Політика і мораль…………………………………………………………………….. 8
5. Державний інтерес…………………………………………………………………… 9
Висновки……………………………………………………………………………………….. 11
Список використаних джерел……………………………………………………….. 12

Політичний імідж В.В. Путіна (доповідь)

Нагірний Карабах: війна буде…
(політичний прогноз)

Порівняльна характеристика тоталітарних режимів у СРСР та гітлерівській Німеччині
( есе )


Ядерний тероризм ( реферат )
Всуп
1. Особливості ядерної злочинності, її соціальні загрози
2. Засоби міжнародної правової та технічної протидії ядерному тероризму
3. Завдання та стан сучасного ядерного законодавства України
Висновки
Список використаних джерел

Релігія у системі культури (реферат)
1. Релігія – фундаментальний елемент культури, її звязок зі сферою духовної культури
2. Релігія і мистецтво. Релігія і наука
Висновки
Список використаної літератури

Політичні технології – створення газети (готовий варіант газети)

Глобалізація і економіка (реферат)
ВСТУП ………………………………………………………………………………….. 3
1. Сутність глобалізації. Глобалізація як вища стадія інтернаціоналізації сітової економіки. Ознаки глобалізації. …………………………………………….. 5
2. Рівні глобалізації. ………………………………………………………………………… 10
3. Позитивні і негативні наслідки глобалізації. ……………………………………… 11
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………… 16
Список використаних джерел …………………………………………………………….. 18

Державний контроль: поняття і роль у державному управлінні (реферат)
Вступ ……………………………………………………………………. 3
1. Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи. Система державного контролю ………………………………………………… 4
2. Загальні принципи управління та контролю ……………………………….. 7
Висновки …………………………………………………………………………………. 11
Список використаних джерел та література …………………………………… 12

Європейська конвенція з прав людини (презентація PowerPoint)

Криза ліберальних уявлень (презентація PowerPoint)

СТВОРЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ (презентація PowerPoint)

Паризький клуб кредиторів (реферативна доповідь)

Гендерні квоти (реферативна доповідь)

ЮНЕСКО (реферативна доповідь)

Еріх Фромм: «Втеча від свободи». «Людина для себе» (аналітична доповідь)
Вступ ……………………………………………………………………………………… 3
1. Короткий екскурс в історію …………………………………………………………… 4
2. Індивідуум, його особливості і подвійний характер свободи ………… 7
3. Два аспекти свободи у житті сучасної людини ……………………………………. 9
4. Свобода і сучасна демократична система ……………………………………… 12
Висновки …………………………………………………………………………………… 16
Додаток. Вибрані цитати з праць «Втеча від свободи» і «Людина для себе».

Самоврядні традиції української ментальності
(аналітична доповідь)
Вступ ………………………………………………………………………….. 3
1. Український національний характер …………………………………….. 3
2. Характерологічні риси українського народу ……………………… 5
Висновки ……………………………………………………………………….. 7

Первісні форми релігійних вірувань (реферат)
Вступ
1. Теорії походження релігійних вірувань
2. Форми первісних релігій:
а) анімізм;
б) фетишизм;
в) тотемізм;
г) шаманізм;
д) магія;
е) табу.
Висновки
Список використаних джерел

Тоталітаризм, як феномен
(курсова робота)
ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. Поняття тоталітаризму ……………………………………………………….. 6
РОЗДІЛ 2. Ознаки тоталітарних режимів ………………………………………….. 13
РОЗДІЛ 3. Види тоталітаризму ……………………………………………………………… 25
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………….. 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………. 33

Етичний компонент політичних процесів у сучасному демократичному суспільстві (курсова робота)
ВСТУП …………………………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. Стан політичної етики в Україні у перші роки незалежності ……… 7
РОЗДІЛ 2. Етичний компонент політичних процесів у сучасному українському суспільстві………………………………….. 12
ВИСНОВКИ ……………………………………………………. 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………………. 31

Реалізація принципів демократії у політичній системі Туркменістану( реферативна доповідь)

Проблема політичного лідерства в Туркменістані на прикладі Туркменбаші Сапармурата Ніязова (реферат)
ВСТУП…………………………………………………………………………...3
Розділ I. Теоретико-методологічні проблеми дослідження лідерства
а). Основні трактування політичного лідерства……………………………….4
б). Сутність політичного лідерства, як інституту влади………………………8
в). Функції політичного лідерства……………………………………………...9
г). Способи рекрутування політичного лідерства…………………………….10
д). Концептуальні підходи до дослідження політичного лідерства (інституційний, структурно-функціональний, конфліктологічний, теорії ролей)………………………………………………………………….…………11
е). Характеристика джерельної бази дослідження……………………………12

Розділ ІІ. Основні особливості формування інституту лідерства у Туркменістані
а). Вплив процесу становлення політичної системи на інституціоналізацію політичного лідерства…………………………………………………………...13
б). Розвиток політичного лідерства в контексті виборчого законодавства….14
в). Позаінституційні чинники формування політичного лідерства……….....15

Розділ ІІІ. Специфіка загально національного та партійного лідерства у Туркменістані
а). Процес обрання партійного лідера………………………………………….17
б). Процес обрання загальнонаціонального лідера…………………………....17
в). Лідерство в партії на передодні та під час виборчої компанії…………….18

Розділ IV. Сапармурат Ніязов – політичний лідер Туркменістану
а). Життєвий шлях……………………………………………………………….19
б). Спосіб рекрутування , що використовувався при його вході у політичне життя суспільства………………………………………………………………..23
в). Особливості поведінки Туркменбаші під час проведення передвиборчої компанії…………………………………………………………………………..24
г). Діяльність Туркменбаші у партійній організації…………………………..24
д). Позиції та діяльність у загальнонаціональному масштабі………………..25
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..30
Список використаних джерел…………………………………………………...31

Особливості посткомуністичних трансформаційних процесів у Туркменістані
(аналітична реферативна доповідь)
Вступ
1. Причини та передумови трансформації
2. Межі та особливості переходу
3. Зовнішній фактор у трансформаційних процесах
4. Результати та можливості «відкату»
Висновки
Список використаної літератури та джерела

Сапармурат Ніязов (Туркменбаші) – політичний лідер Туркменістану (реферат)
ВСТУП ………………………………………………………………………….. 3
1. Макрорівень політичного лідерства С.Ніязова …………………………….. 4
2. Особистісні характеристики Туркменбаші (мікрорівень) …………. 8
3. Я-Концепція С.Ніязова ………………………………………………………………. 14
Висновки ……………………………………………………………………………………. 16
Список використаних джерел ……………………………………………………………. 17


ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО (дипломна робота)
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО: ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ В ХХ СТОЛІТТІ

РОЗДІЛ 2 НОВІТНЄ ПОЛІТИЧНЕ РУСИНСТВО – СПРОБА КОНСТРУЮВАННЯ НОВОЇ НАЦІЇ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 3 РУСИНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ І УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
(Магістерська робота)
ВСТУП ……………………………………………………………………. 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ ……………………………………………..……… 11
1.1. Теоретичні підходи до розуміння сутності
європейської інтеграції…………………………………..……. . 11
1.2. Аналіз джерельної бази дослідження…………….……… 25

РОЗДІЛ 2 ВИМІРИ ТА КОМПОНЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ ………………….……………. 31
2.1. Основні напрямки інтеграційного процесу в
Україні: регіональні аспекти ……………………….…………. 32
2.2. Транскордонне співробітництво в умовах
інтеграційних процесів України …………………………… 41
2.3. Стан та проблеми розвитку єврорегіонів на
території України …………………………………………….… 53

РОЗДІЛ 3 ФОРМИ УЧАСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ……………….……... 70
3.1. Європейська політика сусідства та участь у ній Чернівецьк ній Чернівецької області …………………….…...……………… 70
3.2. Єврорегіон «Верхній Прут» у розвитку євроінтеграційних
процесів Чернівецької області…………………………………. 82
ВИСНОВКИ ………………………………………………………...……….. 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………….…...... 107
ДОДАТКИ ……………………………………………………………...……. 126


*/*/*/*/*/*/*/*/**/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
Педагогічна Практика: спеціальність політологія 4 курс (пакет документів)
Плани-конспекти уроків (Всесвітня Історія, Європейські студії, Ми – громадяни України)
Аналіз споріднених дисциплін
Протоколи обговорення уроків
Характеристика класу і учня
Сценарій виховного заходу
Щоденник практики
Звіт практики

Асистентська та науково-дослідна практика (політологія 5 курс, магістратура) – пакет документів

Конспекти, протоколи, звіти, характеристики, щоденник… (все що треба коротше!)

Книжки і посібники в електронному варіанті:

Конспект лекцій по державному управлінні

Інтелектуальна власність (конспект лекцій)

Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. Учебник. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2002. – 472 с.

К.С. Гаджиев. ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ НАУКУ. Издание второе, переработанное и дополненное Москва "Логос" 1999.

Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів: ІРД НАН
України, 2003. – 222 с.

Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво:
Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – 395 с.

Бєлєнький П.Ю., Мікула Н.А., Матвєєв Є.Е. Конкурентність на
транскордонних ринках. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН
України, 2005. – 214 с.

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. Учебник. Москва "Логос" 2000.

Георгий Почепцов. Паблик рилейшнз для профессионалов

Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний .посібник – Вид. 2-ге доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.

Баранов, Н.А.Современная демократия: эволюционный подход / Н.А. Баранов; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2007. – 208 с.
Симонов К.В.Политический анализ: Учебное пособие. М.: Логос, 2002 - 152 с.

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии:. Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 559 с.

Ушакова Н.А. Международное право: Учебник. – М: Юрист, 2000. – 304 с.

Е. Малкин, Е. Сучков. ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХТЕХНОЛОГИЙ

История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Под общей редакцией члена-корреспондента РАН В. С. Нерсесянца. М., 1996.

Нагадую свій emeil – sorusnomad@gmail.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Спам и рекламные ссылки будут удаляться. Не теряйте свое время!